Värmestugan Helsingborg

Värmestugan Helsingborg är en frivilligorganisation vars målsättning är att få ner antalet hemlösa och behövande i Helsingborg med omnejd. Värmestugan anser att fysiskt välbefinnande i form av att vara mätt, ren och utvilad kan vara avgörande när det gäller att få praktisk styrka och mod att besöka en myndighet. Värmestugan ser som sin uppgift att hjälpa särskilt utsatta människor uppnå allt detta. Genom att tillhandahålla några av de grundläggande komponenterna för ett drägligt liv vill föreningen hjälpa människor tillbaka in i den sociala gemenskapen igen. Utskänkning av mat, kläder och dylikt är ett medel för att lösa det större problemet med hemlöshet och att vara utanför samhället.